- - - -

09.11.2023: Tindra Nett har blitt ein del av nettselskapet Linja. Dette omfattar straumnettet i heile Stranda kommune. «Styra i Linja og Tindra Nett har vedteke fusjonsplan for samanslåing. I første omgang er Tindra Nett blitt eit dotterselskap av Linja, og etter ein periode med formelle prosessar vil Tindra og Linja bli fusjonert – rett over nyttår.»