Meld feil

Innmeldte feil vert behandla i ordinær arbeidstid. Ved kritiske feil - ring vakttelefon 40 40 23 39.

Feilmelding


Kontaktinformasjon


Vilkår

Det vises til standard leveringsvilkår.

Personvern og bruk av informasjon Vi anser personlig informasjon som navn, adr., e-post og telefon nr. som konfidensielt. I samsvar med dette blir all informasjon du som kunde oppgir, lagret på et sikkert sted, og vil bare bli brukt til å kunne betjene deg som kunde bedre. Eksempelvis ved å sende ut viktig informasjon som direkte gjelder et anlegg eller abonnement, herunder generell kundeoppfølging. Som kunde kan du alltid be om en kopi av dine personlige opplysninger og få dem korrigert eller fjernet fra vår database.