Tindra Nett

har det samla ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehald av straumnettet i Stranda kommune. På våre nettsider vil du finne informasjon og bestillingsskjema for tenester vi utfører. Sjekk også Tindra Nett sine sider på Facebook for fleire aktuelle saker. VI HAR FÅTT NYTT NUMMER TIL VAKT/FEILMELDING: 40 40 23 39