Linja AS

Tindra Nett har blitt ein del av nettselskapet Linja. Dette omfattar straumnettet i heile Stranda kommune. Ei periode framover vil kundane frå Stranda framleis måtte bruke eksisterande nettsider og telefonnummer.

Sjå også  linja.no  og   Mørenett

Linja3.PNG

Pågåande / planlagde straumstansar: (--> sjå statuskart)

I kartet kan du sjå pågåande straumstansar (raude markørar) og planlagde utkoblingar (blå markørar).
Trykk på markørane for å få detaljert informasjon om hendinga.